ตอบกลับไปยัง: การรับรองการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริงในงานสอบสวน

#1713
ร.ต.อ.ประกาศ จันทร์เหลือง

เห็นด้วยครับ