ตอบกลับไปยัง: ความเป็นมืออาชีพด้านสอบสวน และทีมงาน

#1711
ร.ต.อ.ประกาศ จันทร์เหลือง

เห็นด้วยครับ