ตอบกลับไปยัง: ขอให้ทบทวน spec61

#1710
ร.ต.อ.ประกาศ จันทร์เหลือง

เห็นด้วยครับ ไม่ควรนำมารวมกัน แยกงานตามความสามารถ และคุณวุฒิ