ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อเป็นหัวหน้าสถานี

#1709
ร.ต.อ.ประกาศ จันทร์เหลือง

เห็นด้วยครับ