ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน

#1708
ร.ต.อ.ประกาศ จันทร์เหลือง

เห็นด้วยครับ