ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน

#1707
ร.ต.อ.นิพันธ์ อำพันดี

เห็นด้วยครับ