ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อเป็นหัวหน้าสถานี

#1706
ร.ต.อ.รัชกฤช เค้าแคน

เห็นด้วยครับ