ตอบกลับไปยัง: หมุนเวียน สายงาน ก่อน เป็น หน.หน่วยระดับ ผกก.

#1682
พ.ต.อ.รัฐชยุตม์ วัชรโกมลมาศ

เห็นด้วยครับ