ตอบกลับไปยัง: ประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่/ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

#1678
ร.ต.อ.สมคิด มาพั่ว

ควรมีประสบการณ์ในการทำงาน

และความรู้ ความสามารถประกอบกัน