ตอบกลับไปยัง: การรับรองการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริงในงานสอบสวน

#1668
ร.ต.อ.เอนก เขียวลี

เห็นด้วย