ตอบกลับไปยัง: หมุนเวียน สายงาน ก่อน เป็น หน.หน่วยระดับ ผกก.

#1666
ร.ต.อ.เอนก เขียวลี

เห็นด้วยครับ