ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน

#1659
ร.ต.อ.เอนก เขียวลี

เห็นด้วย