ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน

#1657
ร.ต..อ.ภาณุ พละศักดิ์

1. งานสอบสวน, งานปราบปราม,งานสืบสวน,งานจราจร
<p style=”text-align: left;”>ควรมีการทดสอบ หรือวัดความรู้ ด้านกฎหมาย ป.วิอาญา และ อาญา ด้วย</p>
<p style=”text-align: left;”>เพราะอาชีพตำรวจ ต้องมีการจับกุมผู้กระทำความผิด</p>
1.)คววมรู้เบื้องต้น กม.ดังนี้
<p style=”text-align: left;”>-คดีอาญา โทษไม่เกิน 3 ปี หรือเกิน3 ปี แตกต่างกันอย่างไร ขั้นตอนการจับกุมต้องทำอย่างไร จะได้จะได้ทำถูกต้องตามกฎหมาย การแจ้งสิทธิ์ แจ้งข้อกล่าวหา ไม่มีข้อบกพร่องในการจับกุมอันอาจเป็นการจับไม่ชอบและองค์กรถูกฟ้อง คดีตามมา</p>
-คดีจราจร  อายุความไม่เกิน 1 ปี ให้อำนาจ จนท.ออกใบสั่ง หรือ ว่ากล่าวตักเตือน  ซึ่งหากมีความผิดอื่นร่วมด้วย รอง สว. ซึ่งเป็นหัวหน้าชุด สามารถสั่งการ ได้  ผู้ปฎิบัติเกิดความมั่นใจ ทำให้การปฎิบัติงานราบรื่นมีประสิทธิภาพ

2.)กฎหมายมีการแก้ไขตลอด จึงต้องนำมาอัพข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติทราบ เพื่อจะได้ไม่เกิดข้อบกพร่อง

ฯลฯ