ตอบกลับไปยัง: สว.หมุนเวียน

#1656
วิริยะ
  • แล้วจะมีตำแหน่ง  สว.(สอบสวน)รองรับมั้ยคมั้ยครับ    เห็นควรน่าจะเปิดตำแหน่สว.สอบสวนเพิ่มครับ   เพื่อหนทางก้าวหน้ากับผู้ที่จะไปเก็บประสบการณ์งานสอบสวน  เพื่อความก้าวหน้าในการรับราชการครับผม