ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อเป็นหัวหน้าสถานี

#1654
ร.ต.อ.เสรี ประทุมเพชร

เห็นด้วย หัวหน้าสถานีต้องรู้งานสอบสวน