ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน

#1653
ร.ต.อ.เสรี ประทุมเพชร

<p style=”text-align: left;”>เห็นด้วยควรให้ทุกสายงานมีการทดสอบ</p>