ตอบกลับไปยัง: จัดให้มีการสอบวัดความรู้ด้านงานสอบสวน

#1652
ร.ต.อ.เสรี ประทุมเพชร รอง สว.ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล.

เห็นด้วย