ตอบกลับไปยัง: จัดให้มีการสอบวัดความรู้ด้านงานสอบสวน

#1651
ร.ต.อ.ปรีชา ทองหยวก

เห็นด้วย