ตอบกลับไปยัง: หมุนเวียน สายงาน ก่อน เป็น หน.หน่วยระดับ ผกก.

#1648
ร.ต.อ.ปรีชา ทองหยวก

เห็นด้วยครับ