ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน

#1645
ร.ต.อ.ปรีชา ทองหยวก

เห็นด้วย