ตอบกลับไปยัง: การรับรองการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริงในงานสอบสวน

#1644
ร.ต.อ.ปรีชา ทองหยวก

เห็นด้วย