ตอบกลับไปยัง: หมุนเวียน สายงาน ก่อน เป็น หน.หน่วยระดับ ผกก.

#1631
ร.ต.อ.เอกชัย ขุมเพ็ชร
  1. ควรมีความรู้ทุกงาน