ตอบกลับไปยัง: การรับรองการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริงในงานสอบสวน

#1630
ร.ต.อ.เอกชัย ขุมเพ็ชร

เห็นด้วยครับ