ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน

#1629
ร.ต.อ.เอกชัย ขุมเพ็ชร

ควรมีการทดสอบอย่างเนื่องครับ