ตอบกลับไปยัง: การรับรองการอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริงในงานสอบสวน

#1626
พ.ต.ท.ยุทธนัน จันทร์เนตร

<p style=”text-align: left;”>เห็นด้วยครับ ควรจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่จริง</p>