ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อเป็นหัวหน้าสถานี

#1624
ร.ต.อ.เอกชัย ขุมเพ็ชร

เห็นด้วยเนื่องจากการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีจำเป็นจะต้องมีความรู้ทุกๆ ด้าน เพื่อการบริหารงานสถานีบรรลุความสำเร็จทุกด้าน