ตอบกลับไปยัง: จัดให้มีการสอบวัดความรู้ด้านงานสอบสวน

#1623
ร.ต.อ.ตุลา สว่างรัตน์

การดำรงตำแหน่ง รอง สว สายงานป้องกันปราบปราม ต้องผ่านการเป็น รอง สว(สอบสวน) อย่างน้อย ๒ ปี และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนอยู่ตลอดระยะเวลา ๒ ปี มีหลักฐานการทำสำนวน , การเข้าเวร , การรับแจ้งความในระบบคราม สามารถเรียกตรวจสอบได้กรณีมีการโต้แย้งเรื่อง ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

ส่วนการเลื่อนในตำแหน่งที่สูงขึ้น เห็นควรให้มีการสอบวัดความรู้ ครับ