ตอบกลับไปยัง: การแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

#1622
ร.ต.อ.อธิวัฒน์ มารุดเกล้า

ตำแหน่ง สารวัตร  ควรให้ผ่านงานสอบสวนมาก่อนอย่างน้อย ๒ ปี  ตำแหน่ง ผกก.หัวหน้า สถานี ก็ควรผ่านงานสอบสวน เพิ่มเติมอีก ๒ ปี เพราะการจะขึ้นเป็นผู้บริหารระดับต้นควรมีความรุ้ความเข้าใจในงานสอบสวนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถ้าไม่ผ่านงานสอบสวนเห็นควรให้มีการฝึกอบรม การสอบสวนเพิ่มวุฒิให้เพื่อเพิ่มความรู้ เป็นประสบการณ์ขั้นพื้นฐาน