ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน

#1619
พ.ต.ต.มนัสวี กะดะแซ

งานสอบสวน เป็นงานที่จะต้องใช้ประสบการณ์ ประกอบกับความรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

การทดสอบความรู้ ได้เพียงวัดความรู้ แต่ไม่ได้สามารถวัดประสบการณ์และขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายได้ ฉะนั้น สมควรที่จะมีประสบการณ์การและดำรงตำแหน่งในงานด้านสอบสวนมาก่อน