ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน

#1613
พ.ต.ท.พัฒนะ สุภศักดิพัฒน์

เห็นด้วยอย่างยิ่งและต้องทดสอบโดยหน่วยงานกลาง เช่น อ.มหาวิทยาลัย