ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน

#1610
ร.ต.ต.ณัฐพงษ์ ผลแก้ว

เห็นด้วย