ตอบกลับไปยัง: การทดสอบความรู้เพื่อเป็นหัวหน้าสถานี

#1609
พ.ต.ท.พัฒนะ สุภศักดิพัฒน์

เห็นด้วยอย่างยิ่งที่หัวหน้าสถานีต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานสอบสวนเพราะเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน ต้องรู้จริง