ตอบกลับไปยัง: การแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

#1602
พ.ต.ท.พัฒนะ สุภศักดิพัฒน์

เห็นด้วยอย่างยิ่งต้องผ่านงานสอบสวนตามระยะกำหนดอย่างน้อย 3 ปี เพราะต้องรู้กฎหมายที่เป็นสากล และมีความสามารถเทียบเคียงหรือใกล้เคียงกับหน่วยงานอื่นๆ