ตอบกลับไปยัง: ประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่/ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

#1601
พ.ต.ท.พัฒนะ สุภศักดิพัฒน์

เห็นด้วยกับแนวทางนี้อย่างยิ่งครับ ตำรวจทุกนายควรผ่านทุกหน้าที่ จะได้รู้ทุกงานโดยเฉพาะงานสอบสวน ตำรวจทุกนายควรผ่าน เพราะเป็นการแก้ปัญหากำลังพลขาดและเมื่อเจริญเติบโตขึ้นยิ่งต้องรู้