ตอบกลับไปยัง: ประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่/ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

#1599
บุญเกรียงไกร

น่าจะพิจารณาจาก ประสบการณ์และความสามารถควบคู่กันไปครับ
กลุ่มคน วุฒิไม่ตรง  เรียนตอนนี้ก็สายไปแล้วครับนาย