ตอบกลับไปยัง: ประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่/ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

#1598
ปณิธิ

เห็นควรพิจารณาถึงประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น