ตอบกลับไปยัง: การแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

#1596
มงคล

การจะเลื่อนแหน่งสูงขึ้นจากตำแหน่ง รอง สารวัตร เพื่อจะขึ้นดำรงตำแหน่ง สารวัตร ควรให้ผ่านงานสอบสวนมาก่อนอย่างน้อย ๒ ปี เพราะการจะขึ้นเป็นผู้บริหารระดับต้นควรมีความรุ้ความเข้าใจในงานสอบสวนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถ้าไม่ผ่านไม่ควรขึ้น ตำแหน่งที่สูงขึ้น