พิธีรับส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

กลับสู่หน้าหลัก