การตรวจร่างกายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ และการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ

ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกำลังพล เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร ๑ ตร.

 

กลับสู่หน้าหลัก