การฝึกประจำสัปดาห์ ของข้าราชการตำรวจใน สำนักงานกำลังพล
ครั้งที่ ๓
วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

กลับสู่หน้าหลัก