การฝึกประจำสัปดาห์ ของข้าราชการตำรวจใน สำนักงานกำลังพล
ครั้งที่ ๒
วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

กลับสู่หน้าหลัก