การฝึกประจำสัปดาห์ ของข้าราชการตำรวจใน สำนักงานกำลังพล
ครั้งที่ ๑
วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

กลับสู่หน้าหลัก