ข้าราชการตำรวจ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกำลังพล

 
พ.ต.อ.ศิระกราน ต้นสงวน
ผู้กำกับการ

 

พ.ต.ท.พิษณุ กุศลศารทูล
รองผู้กำกับการ
พ.ต.ท.ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร
รองผู้กำกับการ

 

ปฏิบัติงาน กอ.รมน.
พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ ทำทาน
สารวัตร
พ.ต.ต.หญิง จิรัตน์ สถิติรัตน์
สารวัตร
พ.ต.ต.หญิง อรชิสา รอดแก้ว
สารวัตร
สารวัตร (-ว่าง-)
พ.ต.ท. ธนัชพงศ์ จิตรสังวรณ์
สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ.