การแข่งขันกีฬาภายในสำนักงานกำลังพล

วันที่ ๑ เม.ย.๒๕๕๔ ณ สนามกีฬาบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ

 

กลับสู่หน้าหลัก