พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน สำนักงานกำลังพล

โดย พล.ต.ต.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ รองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล เป็นประธาน
วันพุธ ที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  

กลับสู่หน้าหลัก