พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน สำนักงานกำลังพล

โดย พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล เป็นประธาน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  

กลับสู่หน้าหลัก