พิธีประดับยศว่าที่ ร.ต.ต. แก่ข้าราชการตำรวจยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้น

โดย พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล
เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๙ ณ ห้องโถงหน้าสำนักงานกำลังพล 

กลับสู่หน้าหลัก