โครงการ สร้างภูมิคุ้มกัน ไข้หวัดใหญ่ ใส่ใจดวงตา พัฒนาศักยภาพ ข้าราชการตำรวจ สำนักงานกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมสำนักงานกำลังพล ชั้น ๖ อาคาร ๑๙

กลับสู่หน้าหลัก