โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศในการบันทึกข้อมูล

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖

โดยมี พล.ต.ต.สุรพล วิรัตน์โยสินทร์ รอง ผบช.ภ.๒ เป็นประธานเปิดโครงการฯ


กลับสู่หน้าหลัก