ประชุมบริหาร สำนักงานกำลังพล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

โดย พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล เป็นประธาน
วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘  

กลับสู่หน้าหลัก